W jakim celu i w jaki sposób przeprowadza się badania termowizyjne urządzeń?


Badania termowizyjne przeprowadza się w celu wykrycia nieprawidłowości w działaniu urządzeń elektrycznych. Konsekwencje wystąpienia usterki mogą być duże i kosztowne dla firmy. Od przestoju w parku maszynowym po ryzyko pożaru włącznie. Dlatego warto pilnować okresowych przeglądów.

Jak przebiegają badania termowizyjne urządzeń?
Przede wszystkim takie badanie należy dobrze przygotować a nad jego przebiegiem powinien czuwać operator kamery termowizyjnej. W trakcie inspekcji dobrze, żeby była obecna także osoba, która zna budowę i sposób działania urządzenia. Nierzadko, jeśli jest taka możliwość, porównuje się dwa podobne działające systemy, uwzględniając ich środowisko pracy. Wykrycie anomalii w działaniu jednego z nich pozwoli określić, czy konieczne są działania korygujące, czy naprawcze.
Taka diagnostyka może być przeprowadzona także na szerszą skalę i obejmować cały park maszynowy w danej firmie. Ponieważ nawet niewielkie odchylenia temperaturowe mogą mieć znaczenie, konieczne jest dobranie kamery o odpowiedniej czułości.

Co jest ważne przy termowizyjnym badaniu urządzeń?
Należy pamiętać, że urządzenie powinno się znajdować od jakiegoś czasu w ruchu a badanie musi obejmować wszystkie obwody elektryczne. Umożliwi to określenie, czy nie ma poluzowanych przewodów lub czy nie występują kolizje na stykach.

Badanie przeprowadza się z pewnej odległości, więc jest ono bezpieczne. Jednak w przestrzeni między urządzeniem a kamerą termowizyjną może znajdować się wiele czynników wpływających na jakość pomiaru. Są to na przykład temperatura, czy wilgotność powietrza, ale także właściwości danego materiału. Jeśli badania są przeprowadzane na otwartej przestrzeni, duże znaczenie mają warunki atmosferyczne.

Jakie urządzenia można badać kamerą termowizyjną?
Możliwości są nieograniczone, bo diagnostyce mogą podlegać zarówno małe, jak i duże urządzenia. Nierzadko są to jednostki znajdujące się w nieustannym ruchu. Czasem kontrola równomiernego rozkładu temperatury na powierzchni jednego tylko elementu może mieć kluczowe znaczenie dla jakości pracy całego urządzenia.

Odwiedź koniecznie: termostop.pl/